Home Харманли Archive Факирът Христен напълни няколко пъти Конферентната зала на КЦ