Home Харманли Archive Управници, клир и народ почетоха тържествено Деня на Освобождението