Home Харманли Archive Сагата около чинара пред съда приключи. Засега!..