Home Харманли Archive Делово премина годишното събрание на Съюза на слепите