Home Харманли Archive Главната улица и площада отново заприличаха на гробище